Регистар за радиоопрема

Прикажи радио опрема со следните услови

Листа на радиоопрема
Реден број Датум Тип на радио опрема Модел Производител Намена
1 16.04.2019 таблет компјутер A2133 Apple Inc., за понатамошна продажба
2 16.04.2019 таблет компјутер A2152 Apple Inc., за понатамошна продажба
3 16.04.2019 таблет компјутер A2123 Apple Inc., за понатамошна продажба
4 16.04.2019 таблет компјутер A2124 Apple Inc., за понатамошна продажба
5 16.04.2019 Персонален компјутер G21CN ASUSTeK COMPUTER INC. за понатамошна продажба
6 16.04.2019 преносен компјутер (лаптоп) Lenovo Legion Y530-15ICH Lenovo PC HK Limited ЗА ПОНАТАМОШНА ПРОДАЖБА
7 16.04.2019 преносен компјутер (лаптоп) Lenovo Ideapad 330-15ICH Lenovo PC HK Limited ЗА ПОНАТАМОШНА ПРОДАЖБА
8 16.04.2019 преносен компјутер (лаптоп) Lenovo Ideapad 320S-14IKB Lenovo PC HK Limited ЗА ПОНАТАМОШНА ПРОДАЖБА
9 16.04.2019 преносен компјутер (лаптоп) Lenovo Ideapad 330-15ARR Lenovo PC HK Limited ЗА ПОНАТАМОШНА ПРОДАЖБА
10 16.04.2019 преносен компјутер (лаптоп) Lenovo Ideapad 330-17IKB Lenovo PC HK Limited ЗА ПОНАТАМОШНА ПРОДАЖБА
Прикажувам 1 - 10
Страница 1
Почетна Следна