Нотифицирани субјектиЛиста на нотифицирани субјекти
Оператор Мрежа/Услуга Тип на услуга Географско подрачје Вид на мрежа Датум на услугата Краен датум
Македонски Телеком АД Скопје Други услуги / Република Македонија / 2000-12-21
ИТВ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Други услуги / Граничен премин Деве Баир-Крива Паланка-Куманово-Скопје / 2014-04-14
Радио КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип Други услуги / Република Македонија / 2014-04-09
Радио КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип Јавна радиокомуникациска мрежа / Република Македонија Сопствена 2014-04-09
ГЛОБАЛ-КОМУНИКАЦИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Радовиш Услуги за пренос на податоци Широко-појасен пристап на интернет (битска брзина помеѓу 256 kbit/s и 30 Mbps) Радовиш / 2010-10-01
ГЛОБАЛ-КОМУНИКАЦИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Радовиш Јавна радиокомуникациска мрежа / Радовиш Сопствена 2010-10-01
ГЛОБАЛ-КОМУНИКАЦИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Радовиш Услуги на давање јавна електронска комуникациска мрежа под наем Пристап до мрежни елементи и придружни средства Радовиш / 2011-04-01
ТУРК ТЕЛЕКОМ ИНТЕРНАТИОНАЛ МКД ДООЕЛ Скопје Услуги за пренос на податоци Тесно-појасен пристап на интернет (битска брзина < 256 kbit/s) Република Македонија / 2012-11-15
ХЕРБИ-НЕТ ЕДЕН ДООЕЛ Агино Село Куманово Јавна кабелска мрежа / општина Куманово Сопствена 2010-10-01
ХЕРБИ-НЕТ ЕДЕН ДООЕЛ Агино Село Куманово Услуги поврзани со радиодифузија Реемитување на телевизиски програмски сервиси општина Куманово / 2010-10-01
СПАЈДЕР-НЕТ ДОО Гевгелија Јавна кабелска мрежа / Гевгелија и Богданци Сопствена 2008-02-25
Прикажувам 1 - 10 од 601 резултати
Страница 1 од 61 Следна Последна