Нотифицирани субјектиЛиста на нотифицирани субјекти
Оператор Мрежа/Услуга Тип на услуга Географско подрачје Вид на мрежа Датум на услугата Краен датум
КАБЛЕКАЛЛ ДООЕЛ Кичево Услуги поврзани со радиодифузија Реемитување на радио програмски сервиси Р.Македонија / 2020-02-12
Прикажувам 601 - 601 од 601 резултати
Прва Претходна Страница 61 од 61