Нотифицирани субјектиЛиста на нотифицирани субјекти
Оператор Мрежа/Услуга Тип на услуга Географско подрачје Вид на мрежа Датум на услугата Краен датум
ШЕПРОМ-БЕЛА експорт-импорт ДООЕЛ Кичево Услуги поврзани со радиодифузија Реемитување на телевизиски програмски сервиси Р.Македонија / 2019-01-02
СПАЈДЕР-НЕТ ДОО Гевгелија Услуги за пренос на податоци Широко-појасен пристап на интернет (битска брзина >= 30 Mbps) Р.Македонија / 2018-12-03
НЕОТЕЛ ДОО Скопје Услуги за пренос на податоци Широко-појасен пристап на интернет (битска брзина >= 30 Mbps) Р.Македонија / 2018-12-07
АНТЕНА АС КТВ Јавна кабелска мрежа / Р.Македонија Сопствена 2019-03-01
АНТЕНА АС КТВ Услуги за пренос на податоци Широко-појасен пристап на интернет (битска брзина помеѓу 256 kbit/s и 30 Mbps) Р.Македонија / 2019-03-01
АНТЕНА АС КТВ Услуги за пренос на податоци Широко-појасен пристап на интернет (битска брзина >= 30 Mbps) Р.Македонија / 2019-03-01
АНТЕНА АС КТВ Услуги поврзани со радиодифузија Реемитување на радио програмски сервиси Р.Македонија / 2019-03-01
АНТЕНА АС КТВ Услуги поврзани со радиодифузија Реемитување на телевизиски програмски сервиси Р.Македонија / 2019-03-01
ДПТУ ДИГИНЕТ ДОО Струмица Услуги за пренос на податоци Широко-појасен пристап на интернет (битска брзина помеѓу 256 kbit/s и 30 Mbps) Радовиш / 2019-04-01
ДПТУ ДИГИНЕТ ДОО Струмица Услуги за пренос на податоци Широко-појасен пристап на интернет (битска брзина >= 30 Mbps) Радовиш / 2019-04-01
Прикажувам 591 - 600 од 600 резултати
Прва Претходна Страница 60 од 60