Нотифицирани субјектиЛиста на нотифицирани субјекти
Оператор Мрежа/Услуга Тип на услуга Географско подрачје Вид на мрежа Датум на услугата Краен датум
ШЕПРОМ-БЕЛА експорт-импорт ДООЕЛ Кичево Услуги поврзани со радиодифузија Реемитување на телевизиски програмски сервиси Р.Македонија / 2019-01-02
СПАЈДЕР-НЕТ ДОО Гевгелија Услуги за пренос на податоци Широко-појасен пристап на интернет (битска брзина >= 30 Mbps) Р.Македонија / 2018-12-03
НЕОТЕЛ ДОО Скопје Услуги за пренос на податоци Широко-појасен пристап на интернет (битска брзина >= 30 Mbps) Р.Македонија / 2018-12-07
Прикажувам 591 - 593 од 593 резултати
Прва Претходна Страница 60 од 60