Нотифицирани субјектиЛиста на нотифицирани субјекти
Оператор Мрежа/Услуга Тип на услуга Географско подрачје Вид на мрежа Датум на услугата Краен датум
КАБЛЕКАЛЛ ДООЕЛ Кичево Услуги за пренос на податоци Широко-појасен пристап на интернет (битска брзина >= 30 Mbps) Р.Македонија / 2020-02-12
КАБЛЕКАЛЛ ДООЕЛ Кичево Услуги поврзани со радиодифузија Реемитување на радио програмски сервиси Р.Македонија / 2020-02-12
КАБЛЕКАЛЛ ДООЕЛ Кичево Јавна кабелска мрежа / Р.Македонија Сопствена 2020-02-12
Прикажувам 561 - 563 од 563 резултати
Прва Претходна Страница 57 од 57