Нотифицирани субјектиЛиста на нотифицирани субјекти
Оператор Мрежа/Услуга Тип на услуга Географско подрачје Вид на мрежа Датум на услугата Краен датум
СПАЈДЕР-НЕТ ДОО Гевгелија Јавна кабелска мрежа / Гевгелија и Богданци Сопствена 2008-02-25
СПАЈДЕР-НЕТ ДОО Гевгелија Услуги на давање јавна електронска комуникациска мрежа под наем Пристап до мрежни елементи и придружни средства Гевгелија и Богданци / 2008-02-25
СПАЈДЕР-НЕТ ДОО Гевгелија Услуги за пренос на податоци Широко-појасен пристап на интернет (битска брзина помеѓу 256 kbit/s и 30 Mbps) Гевгелија и Богданци / 2008-02-25
СПАЈДЕР-НЕТ ДОО Гевгелија Услуги поврзани со радиодифузија Реемитување на телевизиски програмски сервиси Гевгелија и Богданци / 2008-02-25
МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ Скопје Јавна кабелска мрежа / Коридор 10 и коридор 8 Сопствена 2008-07-07
МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ Скопје Услуги на давање јавна електронска комуникациска мрежа под наем Пристап до мрежни елементи и придружни средства Коридор 10 и Коридор 8 / 2008-11-17
МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ Скопје Услуги на давање јавна електронска комуникациска мрежа под наем Изнајмени линии Коридор 10 и Коридор 8 / 2010-10-15
ГЛОБАЛ-НЕТ КТВ ДООЕЛ Крушево Јавна кабелска мрежа / Град Крушево Сопствена 2006-08-01
ГЛОБАЛ-НЕТ КТВ ДООЕЛ Крушево Услуги на давање јавна електронска комуникациска мрежа под наем Пристап до мрежни елементи и придружни средства Град Крушево / 2008-12-10
САЈБЕР НЕТ АНА ДООЕЛ Гостивар Јавна кабелска мрежа / Гостивар (со Општините Врапчиште и Маврово), Тетово (со Општина Боговиње) Сопствена 2012-08-01
САЈБЕР НЕТ АНА ДООЕЛ Гостивар Услуги за пренос на податоци Широко-појасен пристап на интернет (битска брзина помеѓу 256 kbit/s и 30 Mbps) Гостивар (со Општините Врапчиште и Маврово), Тетово (со Општина Боговиње) / 2012-08-01
Прикажувам 11 - 20 од 601 резултати