Нотифицирани субјектиЛиста на нотифицирани субјекти
Оператор Мрежа/Услуга Тип на услуга Географско подрачје Вид на мрежа Датум на услугата Краен датум
СУРФФРИ ДООЕЛ с.Ранковце Ранковце Јавна кабелска мрежа / Р.Македонија Сопствена 2019-11-10
СУРФФРИ ДООЕЛ с.Ранковце Ранковце Услуги за пренос на податоци Широко-појасен пристап на интернет (битска брзина >= 30 Mbps) Р.Македонија / 2019-11-10
КАБЛЕКАЛЛ ДООЕЛ Кичево Јавна кабелска мрежа / Р.Македонија Сопствена 2020-02-12
КАБЛЕКАЛЛ ДООЕЛ Кичево Услуги поврзани со радиодифузија Реемитување на радио програмски сервиси Р.Македонија / 2020-02-12
КАБЛЕКАЛЛ ДООЕЛ Кичево Услуги за пренос на податоци Широко-појасен пристап на интернет (битска брзина >= 30 Mbps) Р.Македонија / 2020-02-12
Прикажувам 501 - 505 од 505 резултати
Прва Претходна Страница 51 од 51