Аек

План за намена на радиофрекфенции
Додавање План
да
не
да
не
Уредување План
да
не
да
не
Опции за планови
  • План за намена 2017
  • План за намена 2017
Прикачи план за доделување
  • Избери
  • kHz
  • MHz
  • GHz
ОдДоЦивилни СлужбиВладини СлужбиАпликацииПрепоракиСтандардиПлан за доделување
0.0kHz8.3kHz (не е наменето)
(не е наменето)
8.3kHz9.0kHz МЕТЕОРОЛОШКА ПОМОШ
Системи за откривање на молњи
9.0kHz11.3kHz МЕТЕОРОЛОШКА ПОМОШ
РАДИОНАВИГАЦИЈА
РАДИОНАВИГАЦИЈА
Индуктивни апликации : 9-148.5kHz ISM Медицински импланти: 9 - 315 MHz Системи за откривање на молњи ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03 MKC EN 300 330 MKC EN 302 195
11.3kHz14.0kHz РАДИОНАВИГАЦИЈА
РАДИОНАВИГАЦИЈА
Индуктивни апликации: 9-148.5kHz ISM Активни медицински импланти: 9 - 315 MHz ERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03 MKC EN 300 330 MKC EN 302 195
14.0kHz19.95kHz ФИКСНА
ФИКСНА
Индуктивни апликации : 9-148.5kHz Активни медицински импланти : 9 - 315 MHzERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03MKC EN 300 330 MKC EN 302 195
19.95kHz20.05kHz ЕТАЛОН НА ФРЕКВЕНЦИЈА И СИГНАЛ НА ТОЧНО ВРЕМЕ (20 kHz)
20.05kHz70.0kHz ФИКСНА
ФИКСНА
Индуктивни апликации : 9-148.5kHz Активни медицински импланти : 9 - 315 MHzERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03MKC EN 300 330 MKC EN 302 195
70.0kHz72.0kHz РАДИОНАВИГАЦИЈА
РАДИОНАВИГАЦИЈА
Индуктивни апликации : 9-148.5kHz Активни медицински импланти : 9 - 315 MHzERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03MKC EN 300 330 MKC EN 302 195
72.0kHz84.0kHz ФИКСНА
РАДИОНАВИГАЦИЈА
ФИКСНА
РАДИОНАВИГАЦИЈА
DCF временски сигнал 77.5 kHz Индуктивни апликации : 9-148.5kHz Активни медицински импланти : 9 - 315 MHzERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03MKC EN 300 330 MKC EN 302 195
84.0kHz86.0kHz РАДИОНАВИГАЦИЈА
РАДИОНАВИГАЦИЈА
Индуктивни апликации : 9-148.5kHz Активни медицински импланти : 9 - 315 MHzERC/REC 70-03 ERC/REC 70-03MKC EN 300 330 MKC EN 302 195